ABOUT SILVIA

Silvia Bazantova is a female bird from the Phasianidae family, commonly called “pheasants”. Though they can be found world over, this specimen in particular was born in Spanish lands into a Czech artistic lineage. When she’s not sharing moments with humans, Silvia enjoys open and calm spaces where she can give free rein to her imagination. That’s when, according to her, the best ideas appear.

Curious about the world of sounds, she likes to express herself trough different instruments like the human voice, the violin or the piano. Trough homemade compositions, Pheasantova likes to reflect on human destiny, love, the meaning of life or on the different components of the present.

When the world of sounds walks away from her, she looks for white backgrounds in which she can draw or picture everything that goes through her mind. In that world, men wear rabbit ears, houses grow upside down, birds are full of flowers and pregnant fauns walk on the edge of the moon singing Beethoven’s ode to joy. If you want to know more about Silvia, ask Silvia.

Silvia Bazantova est un oiseau de la famille des Phasianidae, communément appelés « faisans ». Bien qu’ils puissent être trouvés partout dans le monde, ce spécimen en particulier est né dans les terres Espagnoles grâce à une lignée d’artistes Tchèques. Quand elle ne partage pas des moments avec des êtres humains, Silvia recherche les espaces ouverts et calmes où elle peut laisser libre cours à son imagination, car c’est à ce moment-là que, selont elle, les meilleures idées apparaissent.

Curieuse du monde des sons, elle aime s’exprimer avec des différents instruments tels que la voix humaine, le violon ou le piano. Dans ses compositions faites maison, Phaisantova aime réfléchir au destin humain, à l’amour, au sens de la vie ou bien aux différentes composants du présent.

Lorsque le monde des sons s’éloigne d’elle, ses yeux recherchent des fonds blancs pour dessiner et capturer tout ce qui passe par son esprit. Dans ce monde, les hommes peuvent avoir des oreilles de lapin, les maisons veulent grandir à l’envers, les oiseaux sont pleins de fleurs et les faunes enceints marchent sur la lune en chantent l’Ode à la joie de Beethoven. Si vous voulez savoir plus sur Silvia, demandez Silvia.

Silvie Bažantová je ptačice z čeledi Phasianidae, obyčejně nazývanými bažanti obecny. Ačkoliv se nacházejí na celém světě, tento jedinečný exemplář se narodil ve španělských zemích do rodiny českých umělců. Když nesdílí chvíle s lidskými bytostmi, Silvie hledá otevřená a klidná místa kde uvolňuje svou představivost a vyvíjí zajímavé nápady.

Očarovaná světem zvuků, ráda vyjadřuje svuj pohled na svět různými nástroji tak jako jsou lidský hlas, housle nebo klavír. Ve svých skladbách přemýšlí o lidském osudu, lásce, smyslu života nebo různých složkách současnosti.

Když od ní svět zvuků odchází, hledá bílé pozadí ve kterém může kreslit nebo vyobrazovat vše co se jí zrovna prochází myslí. V tomto světě, muži nosí králicí uši, domy rostou vzhůru nohama, ptáci jsou plné květin a těhotní faunové chodí po okraji měsíce a při tom si broukají Beethovenovu Ódu na radost. Jestli se toho chcete dozvědet více o Silvii, zeptejte se Silvie.

WebDesign : DEBE STUDIO